Μαθήματα

Free

1. Γενικές πληροφορίες για την ψυχο-ογκολογία

Free

2. Διαχείριση του άγχους στην εργασία

Free

3. Δεξιότητες επικοινωνίας με έναν ασθενή

Free

4. Δεξιότητες ICT – Clouds και εργασία σε ψηφιακό περιβάλλον